Waypoints og Points of Interest

I forbindelse med beskrivelsen af de aktuelle besøgte campingpladser og seværdigheder findes helt præcise positionsangivelser kaldet 'waypoints' (WP) samt downloadbare waypoints til brug sammen med Garmins GPS'er og MapSource-kort.

Waypoints

Waypoints kaldes også med moderne, poppet sprogbrug for Points of Interest (POI) - altså 'interessepunkter'.

På disse sider benyttes et format bestående af grader og decimal-minutter - Lat/Lon hdddº mm.mmm' (WGS84) - som standard ved beskrivelse af waypoints, der eksempelvis ser sådan ud:

N55º 47.207' E011º 47.649'

Lidt forklaring: »Lat/Lon« en forkortelse for Latitude and Longitude, der betyder bredde- og længdegrad på dansk. N angiver med udgangspunkt i ækvator den nordlige halvkugle og S den sydlige. E angiver med udgangspunkt i bydelen Greenwich i London den østlige halvkugle og W den vestlige. Jo længere væk fra udgangspunktet, desto større talværdi.

Bemærk, at der anvendes punktum i stedet for komma, som man sikkert ville gøre på dansk uden at tænke nærmere over det. Men vi har at gøre med engelsk tradition for angivelse af position og højde, og der bruges altså punktum i stedet for komma.

Hvad er et datum?

»WGS84« er et almindeligt udbredt datum, hvilket vil sige den faktisk anvendte matematiske model til angivelse af jordklodens præcise facon og positioner i forhold dertil.

Jordkloden kan i denne sammenhæng bedst opfattes som en stor fladtrykt bold, der »buler ud« visse steder (bjerge) og har »indtrykninger« andre steder (hav og floder). Datum'et beskriver, meget groft sagt, hvordan henholdsvis bulerne og indtrykningerne skal håndteres beregningsmæssigt af GPS'en.

Det var den meget lange, korte forklaring, som vel egentlig er mere end tilstrækkelig til de flestes brug.

Opdateret: 11. december 2010